top of page

脫毛療程前要預先剃毛?

已更新:2023年3月30日

如果你曾經進行過激光脫毛療程,應該會知道係進行脫毛療程前2至3日,自己需要剃左進行療程部位嘅毛髮先,因為先剃毛會令脫毛療程效果更理想,不過你又知唔知點解呢,依家話俾你知?

clothes and shoes

激光脫毛原理


首先,要由激光脫毛原理講起,激光脫毛嘅原理係將激光能量,由光能轉化熱能,將能量透過毛髮輸送到毛囊內,從而破壞毛囊黎抑制或延遲毛髮生長,達到脫毛效果。 所以只要毛髮長度適當地短,脫毛效果就會越顯著,越短嘅毛髮會減少能量衰減及更快到達毛囊位置,所以進行脫毛療程前2至3天,用剃刀將毛髮剃短會令療程效果更理想。

相反,如果毛髮越長,脫毛效果就可能會相對地較慢,因為毛髮過長會令激光既能量未能充份地輸送到毛囊內,導致脫毛效果減慢。

所以準備緊或者已經進行緊激光脫毛療程嘅你,記得要預先剃定毛毛啊!

Comentarios


您也可能喜歡這些文章

bottom of page