top of page

「家用脫毛機」真喺適合您嗎?

已更新:3月30日

市面上有好多家用脫毛機,不過係咪真係適合自己,效果又可唔可以媲美專業嘅激光脫毛儀器,依家幫你分析皮膚質素